Det ble en fin sekvens, der Valgerd tok seg god tid og også var innom usikkerheten og utfordringer rundt regionleddenes framtidige organisasjon ved reversering av tidligere reformer. Ikke minst på vegne av de ansatte. 
Prosessen med Rudskogen nasjonale motorsportsenter ble spesielt berørt. Svarstad Haugland lovet svar på saken om støy (lyd) og «begrensinger» i aktiviteten i løpet av februar – og at det blir en god runde med vertskommunen Rakkestad i forkant. Svarstad Haugland var også innom krevende prosesser rundt vann og avløp, men vil gjøre det rett - og bedre.

Vertskommuneordfører Anne Grethe Larsen takket med lokalprodusert honning og lokalt sittepledd. 

Det var mange relevante tema oppe på møtet - bl.a. om Vikens oppløsning, samtidig som forpliktelser i samarbeidet med nettopp fylkeskommunen, KS og inntektssystemet, idrettssamarbeid i Indre Østfold.

Regionrådet samler ca 35 deltakere fra de fire kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet (til sammen 60 000) innbyggere, med ordførere, opposisjonspolitikere, rådmenn, fylkespolitikere, Stortingspolitikere – og representanter for fylkeskommune, Statsforvalter, Osloregion, KS og lokalt næringsliv.