Støtte til bedredskapssenter på Rygge

Regionrådet med klar uttalelse

Indre Østfold Regionråd kom med en klar støtte til beredskapssenter på Rygge. "Vi mener at AMK sentralen bør legges til Rygge når sykehuset Østfold i Fredrikstad avvikles" er også et sentralt poeng i den uttalelsen som regionrådet kom med. Man peker i uttalelsen også på nærheten til Motorsenteret på Rudskogen som i dag nbenyttes som øvingsbane både for norske og svenske utrykningsbiler.

Ambulanse

Rygge BeredskapssenterRudskogen AMK.pdf

Slik lyder uttalelsen:

Hele Østfold stiller seg bak ønsket om etablering av Rygge beredskapssenter.

Samfunnsøkonomiske analyser viser at det er store gevinster i å ta i bruk eksisterende infrastruktur på Rygge flystasjon til et øvings og kompetansesenter for nød- og beredskapsetatene.

Redningshelikoptre er stasjonert på Rygge, og Forsvarets helikoptre står i beredskap. Det er nødvendige fasiliteter og bygningene er klare til å tas i bruk.

Nærheten til Rudskogen Motorsenter er viktig. Her øver utrykningskjøretøyer fra Norge og Sverige på å kjøre i høy fart og under vanskelige forhold.

Vi mener at AMK sentralen bør legges til Rygge når sykehuset Østfold i Fredrikstad avvikles.

Ulike nødmeldesentraler for helse, politi og brann, kan også plasseres sammen.

En slik samlokalisering, hvor både 110,112 og 113 er i samme bygg, har vært utprøvd i Drammen over lengre tid, med bare positive tilbakemeldinger. Vi mener at Østfold bør ha egen AMK og ikke slås sammen med Oslo og Akershus.

Det er et krav at slike anlegg skal være atomsikre og det er det på Rygge.

Ordførere fra hele Østfold er opptatt av bedret beredskap og støtter opp om virksomhet på Rygge Beredskapssenter og om Rudskogen Motorsenter som vil gi gode synergieffekter med Rygge Beredskapssenter.

Tips en venn  Skriv ut