Delegasjonen fra Indre Østfold og Aurskog-Høland ønsker å pushe på gode løsninger og tilstrekkelig kapasitet på vei, bro og rundkjøringer rundt den nye 4-felt Glommakrysningen på riksvei 22. Glommakrysningen blir en sentral del av Ring 4, som får et stadig økende antall person- og transportbiler østfra. Går alt etter planen, og NTP'en blir positiv, er planleggingen klar i høst, og reguleringsplaner kommer til politisk behandling i Lillestrøm kommune i 2024 og så byggestart i 2026. Ordfører Saxe Frøshaug er nøkternt optimist, men vet at her må det kjempes helt inn.